Historia Klubu

                      KS ‘WARSZAWIANKA’ został założony  21stycznia 1921 r przez młodych przedstawicieli dwóch znanych, sportowych rodzin warszawskich Lothów i Luxenburgów. Przyjął barwy czarno -białe i emblemat klubu z literą „W”, używane do dzisiaj.

Pierwszym Prezesem został Henryk Bigoszt.

                     Początkowo wizytówką klubu była piłka nożna, której drużyna zdobyła Mistrzostwo Warszawy w 1925 r. i przez wiele lat utrzymywała się w I Lidze. W latach 1922 – 1930 powstały kolejne sekcje: Gier Sportowych ( koszykówka, siatkówka, piłka ręczna), hokeja, szermiercza, kolarska, pływacka, tenisowa, bokserska, łyżwiarska i kolarska. Do wybuchu wojny w 1939 r. zawodniczki i zawodnicy klubu odnosili wybitne międzynarodowe i krajowe sukcesy sportowe jak: J.Kusociński, St.Walasiewiczówna, K.Mondral, W.Gierutto, A.Szejnach, St.Petkiewicz, E.Lokajski, Cz.Foryś w lekkiej atletyce; J.Kalbarczyk w łyżwiarstwie; K.Tłoczyński i St.Gachet-Czetwertyński w tenisie; Wł.Segda, M.Suski i T.Friedrich w szermierce; Józef  i Mieczysław Kapiakowie oraz M.Targoński w kolarstwie, A.Polus w boksie i wielu innych.

                    W latach 30-tych klub otrzymał na własność tereny przy ul. Wawelskiej (obecnie zajmowane przez KS „SKRA”), gdzie rozpoczął budowę wielkiego kompleksu sportowego obejmującego dom klubowy, halę sportową, boisko do piłki nożnej i hokeja oraz stadion na 50 tyś. widzów, który miał być ukończony w 1941 r.

                    Po wojnie, w latach 1948 – 1950, działacze klubowi usiłowali  wskrzesić „WARSZAWIANKĘ” ale reorganizacja polskiego sportu stanęła temu na przeszkodzie i została ona wcielona do Zrzeszenia Start. Dopiero 17 lutego 1957 r. uroczyście reaktywowano „WARSZAWIANKĘ”, jako samodzielny klub sportowy, któremu przekazano tereny i budowane obiekty sportowe przy ul. Puławskiej 101. Otwarcie klubowego stadionu nastąpiło we wrześniu 1961 r.

                  W dniu 17 grudnia 1992 r klub otrzymał w wieczyste użytkowanie ok 16 ha zajmowanych gruntów, co stworzyło przesłanki do rozbudowy infrastruktury sportowej oraz rozwoju sportu wyczynowego i masowej rekreacji fizycznej. Klub, własnymi siłami, podjął ambitny program inwestycyjny w ramach, którego zmodernizowano Kort Centralny wraz z zapleczem i zbudowano kompleks tenisowy obejmujący 29 kortów tenisowych, w tym 16 pod przykryciem, boisko piłkarskie ze sztuczną trawą oraz odnowiono i przebudowano jedną halę sportową. W 1966 r. klub udostępnił m.st.Warszawa 1,64 ha gruntów w wyniku czego powstała Mokotowska Fundacja Warszawianka-Wodny Park, która w oparciu o finansowanie miasta   zbudowała nowoczesny zespół basenowy i odnowy biologicznej. W najbliższej przyszłości planowana jest budowa treningowego obiektu golfowego, t.zw. strzelnicy golfowej. Planowane jest też uruchomienie boisk do squasha oraz założenie sekcji młodzieżowych  w tych dyscyplinach sportu.

                      W okresie powojennym „WARSZAWIANKA” kontynuowała historyczne tradycje sportowych sukcesów w lekkiej atletyce K.Skolimowska zdobyła złoty medal na olimpiadzie w Sydney a M.Plawgo, A.Noga, L.Chojecka zdobywali medale na Mistrzostwach Świata i Europy i występowali w finałach olimpijskich. Medalistami olimpijskimi byli także szermierze E.Ochyra i Z.Kawecki. Drużyna piłki ręcznej na przełomie lat 1995/ 2000 plasowała się w pierwszej trójce ekstraklasy a tacy jej zawodnicy jak G.Tkaczyk i  S. Szmal, do chwili obecnej są podporą reprezentacji narodowej. W szermierce do światowej czołówki należały M.Maciejewska i O.Cygan a w tenisie M. Rybarczyk, M. Domachowska i A.Rosolska.

                       Reprezentanci „WARSZAWIANKI” występowali na czterech przedwojennych i  dziesięciu powojennych olimpiadach.

                      Obiekty klubowe gościły i goszczą wielkie międzynarodowe i krajowe zawody sportowe jak: zawodowe turnieje tenisowe z cyklu WTA pod nazwą „Warsaw Cup by Heros” i „J&S Cup” rozgrywany bez przerwy od ponad 40 lat juniorski turniej z cyklu ITF, pod nazwą „Turniej Microsoft o Puchar B. Tomaszewskiego”, Puchary Świata w szermierce, turnieje w piłce ręcznej itp. Co roku klub organizuje także 50 – 60 imprez rekreacyjnych a kilkadziesiąt tysięcy  osób ćwiczy rekreacyjnie na kortach, boiskach i w halach sportowych klubu.

                      Klub działa jako stowarzyszenie sportowe skupiające ok 400 członków rzeczywistych i wspierających. Władzami klubu są: Walne Zgromadzenie Członków i wybierany na cztery lata Zarząd oraz Komisja Rewizyjna,Aktualności

Patroni i partnerzy