Polityka prywatności

Polityka prywatności - RODO

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informujemy, że:

 • Klub Sportowy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa jest wpisany do prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszeń, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej –  pod numerem 306 oraz o numerze NIP: 521-36-79-739 i przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do Klubu Szermierzy Warszawianka.
 •  Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Klub Sportowego Warszawianka, a dane te są – z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu, trenerów oraz księgowego.

Dane dostępu

Ochronę Państwa danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Nasza strona internetowa jest technicznie chroniona przed uszkodzeniem, zniszczeniem i nieuprawnionym dostępem. W dalszej części niniejszego dokumentu chcielibyśmy pokrótce przedstawić Państwu, w jaki sposób chronimy Państwa dane i co oznacza dla Państwa skorzystanie ze strony naszego klubu. Postępujemy zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązujących w Polsce.

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Klub Sportowy Warszawaianka uzyskuje dane dostępu, które są przechowywane jako kopia zapasowa. Dane te umożliwiają identyfikację następujących danych:

 •   nazwa Państwa dostawcy usług internetowych,
 •   Państwa kraj zamieszkania,
 •   adres, z którego trafili Państwo na naszą stronę,
 •   treść zapytania – jeśli naszą stronę znaleźli Państwo dzięki wyszukiwarce,
 •   nasze strony, które Państwo odwiedzili,
 •   narzędzie (przeglądarka, system operacyjny) użyte do otwarcia strony,
 •   pliki, które Państwo pobrali z naszej strony (np. PDF albo dokumenty Worda),
 •   czas trwania sesji oraz
 •   datę i godzinę Państwa wizyty.

Wymienione powyżej dane są analizowane przez Klub Sportowy Warszawianka. Dane te umożliwiają nam optymalizację naszej ogólnej oferty, a także spersonalizowanie przeznaczonych dla Państwa treści (np. poprzez zidentyfikowanie Państwa podczas kolejnej Państwa wizyty na naszych stronach). Jeśli Państwa dane dostępu zostały już kiedyś zapisane, nowe dane mogą być często przypisane do istniejących zapisów.

Dane osobowe

Przetwarzanie przez klub Klub Sportowy Warszawianka dane osobowe członków klubu Klub Sportowy Warszawianka oraz kandydatów na członków klubu Klub Sportowy Warszawianka pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;

Podanie danych osobowych Klubu Sportowego Warszawianka jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w  Klubie Sportowym Warszawianka. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w Klubie Sportowym Warszawianka. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo Klubu Sportowego Warszawianka albo z wystąpieniem z Klubu Sportowego Warszawianka;

Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem Dyrektora klubu izabela.mikolajczyk32@gmail.com

Pani/Pana dane osobowe:

a) podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,

b) przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do Klubu Sportowego Warszawianka wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),

c) będą przechowywane, przez okres przynależności do Klubu Sportowego Warszawianka a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,

d) nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,

e) nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.

W razie uznania, że przetwarzanie przez Klub Sportowy Warszawianka dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim

Klub Sportowy Warszawianka nie przekazuje osobom trzecim żadnych innych informacji, np. podanych dobrowolnie informacji dotyczących głównych zainteresowań. Informacje mogą być przekazywane instytucjom i organom rządowym wyłącznie w zakresie objętym wymogami ustawowymi lub nakazami sądowymi.

Linki

Nasza strona internetowa zawiera tzw. hiperłącza (linki) do stron innych dostawców –  zwłaszcza naszych partnerów. Jeżeli hiperłącze przeniesie Państwa z naszej strony na stronę innego dostawcy, rozpoznają to Państwo po zmianie adresu URL. Jeśli za pośrednictwem takiego linku zostaną Państwo przekierowani na stronę naszego partnera, wykorzystanie Państwa danych podlegać będzie wyłącznie zasadom ochrony danych obowiązującym w danej firmie. W takiej sytuacji nie możemy ponosić odpowiedzialności za poufność przetwarzania Państwa danych, ponieważ nie mamy kontroli nad przestrzeganiem zasad ochrony danych przez niezależne od nas firmy.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie linków

W odniesieniu do zamieszczonych na naszej stronie internetowej linków do stron internetowych osób trzecich, niniejszym oświadczamy co następuje:

Nie wywieraliśmy żadnego wpływu na formę ani treść stron, do których prowadzą linki – ani w momencie umieszczenia tych stron w Internecie, ani w momencie utworzenia linku, ani później, np. podczas aktualizacji lub wprowadzania zmian na tych stronach. Ani nasi dostawcy danych ani my nie mamy możliwości sprawdzać treści stron, do których odsyłają linki. Nie możemy też wywierać jakiegokolwiek wpływu na treść tych stron. W związku z tym oświadczamy niniejszym, że nie uznajemy za własne formy ani treści takich należących do osób trzecich stron, do których odsyłają linki, ani nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich należących do osób trzecich stron.

Prawo do uzyskania informacji i cofnięcia zgody

Jeśli złożą Państwo w Klubie Sportowym Warszawianka pisemny wniosek o poprawienie, zaprzestanie używania lub usunięcie Państwa danych osobowych, bezzwłocznie spełnimy Państwa prośbę. Mogą Państwo, w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny, otrzymać bezpłatną informację dotyczącą Państwa danych osobowych przechowywanych przez Klub Sportowy Warszawianka. Mogą Państwo w dowolnym czasie domagać się zablokowania, poprawienia lub usunięcia zebranych przez nas danych oraz sprzeciwić się zbieraniu i przechowywaniu danych anonimowych lub zanonimizowanych dla celów związanych z optymalizacją naszej strony. Ponadto mogą Państwo – w dowolnym czasie i bez podawania przyczyny – cofnąć udzieloną wcześniej zgodę na przekazywanie, zbieranie i wykorzystywanie Państwa danych. W tym celu prosimy o przesłanie informacji/wniosku na następujący adres kontaktowy:

Klub Sportowy Warszawianka
ul. Piaseczyńska 71
00-765 Warszawa
izabela.mikolajczyk32@gmail.com

Czym są ciasteczka (cookies)?

Ciasteczka to bardzo małe pliki tekstowe, które zapisywane są na Państwa komputerze, kiedy przeglądają Państwo stronę internetową Klub Sportowy Warszawianka. Ciasteczka służą wyłącznie odróżnieniu Państwa komputera od komputerów innych użytkowników odwiedzających stronę. Wykorzystanie ciasteczek jest niezbędne do personalizacji usług na naszych stronach internetowych. Nasze ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Co więcej, ciasteczka zapisane przez nasze serwery nie mogą zostać odczytane przez żadną inną stronę internetową, a tylko przez nas. Większość przeglądarek skonfigurowana jest tak, że ciasteczka akceptowane są automatycznie. Jeśli nie chcą Państwo korzystać z ciasteczek, mogą Państwo zablokować tę funkcję, zmieniając ustawienia przeglądarki. W tym celu prosimy zapoznać się z możliwymi ustawieniami Państwa przeglądarki. Oczywiście mogą Państwo również korzystać z naszej strony bez ciasteczek, jednak może to ograniczyć funkcjonalność naszej oferty.

Czy ciasteczka są niebezpieczne?

Ciasteczka nie są w żaden sposób niebezpieczne dla Państwa komputera. Niektóre firmy wykorzystują tę technologię do gromadzenia danych do badań rynkowych i w celach reklamowych. Nasze ciasteczka służą wyłącznie do celów opisanych powyżej. Mogą Państwo zezwolić swojej przeglądarce na akceptowanie naszych ciasteczek albo korzystać z naszych portalów internetowych bez ciasteczek. Jednak w tym drugim przypadku podane przez Państwa dane nie zostaną zapisane – będą musiały zostać wprowadzone od nowa podczas Państwa kolejnej wizyty.

Ostrzeżenia przed ciasteczkami

Państwa przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby za każdym razem, kiedy otrzymuje ciasteczko, wyświetlać ostrzeżenie. Ponieważ ciasteczko identyfikacyjne musi zostać wysłane od nowa za każdym razem, kiedy otwierają Państwo dowolną ze stron www.kswarszawianka.pl, komunikat ten może być mocno irytujący. Dlatego wskazane jest wyłączenie tego rodzaju ostrzeżeń w przeglądarce.

Inne treści aktywne (np. JavaScript, ActiveX)

Ze względów bezpieczeństwa mogą Państwo w dowolnym momencie wyłączyć JavaScript, ActiveX oraz inne elementy sterujące i języki skryptowe na stronach zawierających elementy wykonywalne, korzystając z ustawień przeglądarki. Z naszej strony internetowej można korzystać nawet bez JavaScript.

Bezpieczeństwo danych

Klub Sportowym Waszawianka stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu chronienia zarządzanych przez nas danych osobowych przed przypadkową lub umyślną manipulacją, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem. Nasze środki bezpieczeństwa są wraz z postępem technicznym nieustannie doskonalone.

Wyłączenie odpowiedzialności za szkody

Odpowiedzialność za szkody, niezależnie od ich przyczyny, powstałe w wyniku korzystania z naszej strony internetowej ponosimy tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącej niedbałości naszych pracowników, członków kierownictwa lub innych pomocników. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z umów przedwstępnych lub ubocznych, w przypadku działania niezgodnego z prawem oraz spowodowanych wadą szkód następczych.

Wdrożenie i przestrzeganie niniejszej polityki prywatności

Klub Sportowy Warszawianka zobowiązują się przestrzegać wskazanych powyżej zapisów dotyczących ochrony danych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się z nami:

Klub Sportowy Warszawianka
ul. Piaseczyńska 71
00-765 Warszawa
izabela.mikolajczyk32@gmail.com

Uwaga dotycząca naszych praw autorskich i innych praw wynikających z tytułu własności

Zastrzegamy sobie wszelkie prawa autorskie i inne prawa wynikające z tytułu własności do wszystkich stron naszego serwisu internetowego, w szczególności w odniesieniu do formy, sposobu prezentacji, treści i oferty, a także do powiązanych programów i zawartych w nich treści.

Zastrzeżenie

Prosimy mieć na uwadze, że nasze zasady dotyczące ochrony danych mogą zostać zmodyfikowane. O wszelkich zmianach naszej polityki prywatności będziemy Państwa informować pocztą elektroniczną, a w razie konieczności poprosimy Państwa o zaakceptowanie zmienionych zasad.

Warszawa, 28.1.2020

Twoja przeglądarka jest nieaktualna!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlać tę witrynę. Zaktualizuj przeglądarkę